OGRODY-MARZEŃ

60 tekstów – auto­rem jest OG­RO­DY-MARZEŃ.

Zaz­drość i głupo­ta chodzą w jed­nych butach. 

myśl dnia z 26 kwietnia 2016 roku
zebrała 99 fiszek • 2 października 2015, 01:20

Na po­całun­ku świat się nie kończy, ale od po­całun­ku zaczyna. 

myśl dnia z 22 grudnia 2015 roku
zebrała 110 fiszek • 15 sierpnia 2015, 00:45

Zim­na ko­bieta jest jak wo­da, mu­si się za­goto­wać, żeby puścić parę :-P 

myśl
zebrała 174 fiszki • 15 maja 2014, 21:43

Mężczyz­na, który się zbyt długo wa­ha, nie zos­tał dos­ta­tecznie os­wo­jony :-P 

myśl
zebrała 164 fiszki • 1 maja 2014, 23:58

Święta

Co dnia przykłada się
do Chrys­tu­sowych ran
żeby przed Wielką Nocą
ulec wyciszeniu. 

wiersz
zebrał 140 fiszek • 17 kwietnia 2014, 11:49

Ilo.raz wdzięku

Ile to trze­ba grac­ji,
żeby prze­konać do te­go, cze­go nie było,
- błogim głosem ssiesz prawdę
z brud­nych kałuż fantazji,
ja­kiej kar­my, żebyś tra­wiona bra­kiem
na­miętności przes­tała kąsać,
ob­li­zując głod­ne usta,
- za­kocha­ne dusze mają swoje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 140 fiszek • 24 marca 2014, 09:49

Kiedy chcę iść , idę, bo nic tak nie uw­stecznia jak zwątpienie. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 25 lutego 2014, 07:38

Mężczyz­no, zdobądź górę, a szczyt cię nie omi­nie :-P 

myśl
zebrała 167 fiszek • 11 lutego 2014, 14:19

Na mężczyznę pat­rz przez pryz­mat je­go wad,
wte­dy bar­dziej będzie sta­rał się po­kazać swo­je za­lety :-P 

myśl
zebrała 192 fiszki • 19 września 2013, 13:16

Ko­bieta po­win­na wspierać mężczyznę w je­go mądrości, on wza­mian wi­nien czy­nić ją piękną. Be­zin­te­resow­nie :-P 

myśl
zebrała 195 fiszek • 30 sierpnia 2013, 21:22

OGRODY-MARZEŃ

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

OGRODY-MARZEŃ

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 grudnia 2016, 02:42Sunelli sko­men­to­wał tek­st Na po­całun­ku świat się [...]

11 grudnia 2016, 00:35OGRODY-MARZEŃ sko­men­to­wał tek­st Ciebie mam za blis­ko

19 listopada 2016, 19:33Sexoh't sko­men­to­wał tek­st Na po­całun­ku świat się [...]

18 listopada 2016, 20:46OGRODY-MARZEŃ sko­men­to­wał tek­st a gdy­bym ci skłamał [...]

18 listopada 2016, 20:35OGRODY-MARZEŃ sko­men­to­wał tek­st życie to przes­trzeń, wy­pełniona­wolą [...]

20 października 2016, 23:56OGRODY-MARZEŃ sko­men­to­wał tek­st Kiedy ośle­pia cię cudze [...]

26 czerwca 2016, 17:13RedRose sko­men­to­wał tek­st Na po­całun­ku świat się [...]

27 kwietnia 2016, 08:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zazdrość i głupo­ta chodzą [...]

26 kwietnia 2016, 17:43wdech sko­men­to­wał tek­st Zazdrość i głupo­ta chodzą [...]

26 kwietnia 2016, 00:06PrestonX sko­men­to­wał tek­st Zazdrość i głupo­ta chodzą [...]